Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Đề thi > Tin học > Lớp 1 > (23 bài)

  Word-logo-small

  báo cáo truc bao 2018

  Ngày gửi: 2018-04-13 10:45:13

  Word-logo-small

  GIẤY MỜI

  Ngày gửi: 2018-01-10 16:54:16

  Word-logo-small

  TỔNG KẾT ĐÃ CHỈNH

  Ngày gửi: 2018-01-10 15:33:46

  Word-logo-small

  SỐ LIỆU

  Ngày gửi: 2018-01-10 15:27:10

  Word-logo-small

  thu hoach

  Ngày gửi: 2017-12-14 13:04:45

  Word-logo-small

  CHỈNH SỬA QUY CHẾ

  Ngày gửi: 2017-12-12 16:14:08

  Word-logo-small

  ĐĂNG KÍ THI ĐUA 2018

  Ngày gửi: 2017-12-12 15:54:52

  Word-logo-small

  DANH SÁCHDỰ TỔNG KẾT

  Ngày gửi: 2017-12-12 15:25:45

  Word-logo-small

  DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CHI HỘI XS

  Ngày gửi: 2017-12-12 15:24:20

  Word-logo-small

  TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2017

  Ngày gửi: 2017-12-12 14:21:43

  Word-logo-small

  DANH SÁCH GĐ,CĐ HỌC TẬP

  Ngày gửi: 2017-12-02 09:53:15

  Word-logo-small

  TỜ TRÌNH CÔNG NHẬN

  Ngày gửi: 2017-12-01 15:03:06

  Word-logo-small

  tổng kết kh thị trấn

  Ngày gửi: 2017-12-01 15:00:46

  Word-logo-small

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUYỆN KHEN

  Ngày gửi: 2017-11-29 11:56:23

  Word-logo-small

  NỘP TỔNG KẾT 2017

  Ngày gửi: 2017-11-29 11:54:24

  Word-logo-small

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH 2017

  Ngày gửi: 2017-11-29 10:45:51

  Word-logo-small

  QUYẾT ĐỊNH QUY CHẾ THU CHI QU...

  Ngày gửi: 2017-11-22 14:45:34

  Word-logo-small

  TẬP HỢP

  Ngày gửi: 2017-11-12 16:18:31

  Word-logo-small

  BAO CÁO TỔNG HỢP

  Ngày gửi: 2017-11-12 16:16:27

  Word-logo-small

  DANH SÁCH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA

  Ngày gửi: 2017-11-10 16:10:19

  Word-logo-small

  MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN

  Ngày gửi: 2017-11-10 14:46:45

  Word-logo-small

  tỏng két

  Ngày gửi: 2017-11-09 16:01:37

  Word-logo-small

  SỐ LIỆU KHUYẾN HỌC

  Ngày gửi: 2017-11-09 10:51:42