Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐĂNG KÍ THI ĐUA 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:54' 12-12-2017
  Dung lượng: 111.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI KHUYẾN HỌC: THỊ TRẤN LỆ NINH

  ĐĂNG KÍ
  ĐẠT TIÊU CHÍ " GĐHT" "DHHT` "CĐHT` VÀ "ĐVHT" VÀ ĐẠT TIÊU BIỂU
  NĂM : 2018

  TT
  GIA ĐÌNH
  DÒNG HỌ
  CỘNG ĐỒNG
  ĐƠN VỊ
  
  
  Tổng số gđ
  Số đạt GĐHT
  GĐ HT Tiêu biểu
  /
  /
  /
  Tổng số Cộng đồng
  Số đạt CĐHT
  CĐHT Tiêu biểu
  Tổng số ĐV
  Số đạt ĐVHT
  Số đạt ĐVHT Tiêu biểu
  
  
  
  1436
  
  1360
  
  54
  /
  /
  /
  
  12
  
  12
  
  8
  
  13
  
  13
  
  8

  
  
  T/M BAN THƯỜNG VỤ
  CHỦ TỊCH
  (Đã ki và đóng dấu)

  Nguyễn Thị Sang
  HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH
  TT
  HỘI- CHI HỘI- CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CẤP xã(TT)
  ĐẠT LOẠI
  KÍ TÊN
  
  1
   Hội KH Thị Trấn
  Tốt
  
  
  2
  Cộng đồng học tập cấp Thị trấn
  Tốt
  
  
  3
  TDP 2A
  Tốt
  
  
  4
  TDP 2B
  Tốt
  
  
  5
  TDP 2C
  Tốt
  
  
  6
  TDP 3A
  Tốt
  
  
  7
  TDP 3B
  Tốt
  
  
  8
  TDP 4
  Tốt
  
  
  9
  TDP 5
  Tốt
  
  
  10
  TDP 6
  Tốt
  
  
  11
  TDP QT đội 2
  Tốt
  
  
  12
  TDP Liên Cơ
  Tốt
  
  
  13
  TDP Đ1+10
  Tốt
  
  
  14
  TDP Phú Cường
  Tốt
  
  
  15
  Đơn vị Trường MN
  Tốt
  
  
  16
  Đơn vị Trường TH
  Tốt
  
  
  17
  Đơn vị Trường THCS
  Tốt
  
  
  18
  Đơn vị cao tuổi TDP 6
  Tốt
  
  
  19
  Đơn vị cao tuổi TDP 2B
  Tốt
  
  
  20
  Đơn vị cao tuổi TDP Phú Cường
  Tốt
  
  
  21
  Đơn vị CGC
  Tốt
  
  
  22
  Đơn vị Ven Hồ
  Tốt
  
  
  23
  Đơn vị Phụ Nữ UBTT
  Tốt
  
  
  24
  Đơn vị Nông dân UBTT
  Tốt
  
  
  25
  Đơn vị Đoàn TN cơ quan UB TT
  Tốt
  
  
  26
  Đơn vị Công Đoàn Thị Trấn
  Tốt
  
  
  27
  Đơn vị Người cao tuổi TDP Liên Cơ
  Tốt
  
  
  ĐĂNG KÍ HỘI, CHI HỘI VÀ "CỘNG ĐÔNG HỌC TẬP CẤP XÃ" CUỐI NĂM 2018


  HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH

  DANH SÁCH ĐĂNG KÍ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
  NĂM 2018

  Tập thể:

  TT
  
  HỘI – CHI HỘI KHUYẾN HỌC
  
  CẤP KHEN
  
  HÌNH THỨC KHEN

  
  1
  Hội KH Thị trấn Lệ Ninh
  
  
  
  2
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  B. Cá nhân:


  TT
  
  HỌ TÊN
  
  CHỨC VỤ
  
  ĐƠN VỊ
  
  CẤP KHEN

  
  1
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  T/M BAN THƯỜNG VỤ
  CHỦ TỊCH

  Nguyễn Thị Sang


   
  Gửi ý kiến