Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  SỐ LIỆU

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:27' 10-01-2018
  Dung lượng: 95.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  TT
   
  CHI HỘI
   
  HỘI VIÊN
   
  THU NỘP QUỸ
   
  KHEN THƯỞNG
   
  HỘ TRỢ
   
  GĐHT
   
  CĐHT
  ĐVHT

  XL CHI HỘI KH
  
  
  
  SL
  %
   TỔNG QUỸ
   NỘP TT
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  XL
  
  
  1
  1
  65/366
  17,8
   2, 870 000
  285000
  107
  2.160.000


  68/99
  87,2
  đạt
  Tốt
  

  2QT
  148/586
  25,3
   7, 035 000
  200000
  160
  3 380 000
  2
  100 000
  148/157
  98,7
  đạt
  Khá
  

  3A
  106/464
  22,8
   955 000
  350000
  52
  855 000
  1
  100 000
  106/113
  96,4
  đạt
  Tốt
  

  3B
  146/714
  20,4
   2, 320 000
  250000
  63
  1638 000
  1
  50 000
  142/162
  96,6
  đạt
  Khá
  

  L CƠ
  167/837
  20.0
   13, 200 000
  870000
  64
  4 970 000
  1
  200 000
  190/215
  98,4
  đạt
  Tốt
  

  4
  57/583
  9,8
   3, 350 000
  570000
  74
  2 150 000
  6
  1 200 000
  122/147
  87,1
  đạt
  Tốt
  

  5
  84/440
  19.1
   1, 575 000
  567000
  81
  1 575 000


  96/116
  87,3
  đạt
  Tốt
  

  6
  162/647
  25.0
   1, 330 000
  500000
  37
  1 330 000


  122/165
  76,3
  đạt
  Tốt
  

  2A
  52/433
  12.0
   2, 250 000
  390000
  45
  2 100 000
  3
  150 000
  102/108
  100
  đạt
  Tốt
  

  2B
  72/360
  20.0
   1,700 000
  300000
  45
  1.100.000


  80/101
  79,2
  đạt
  Tốt
  

  2C
  68/459
  14.8
   850 000
  500000
  24
  850 000


  108/118
  98,2
  đạt
  Tốt
  

  P CƯỜNG
  61/283
  21.6
   1, 380 000
  300000
  54
  1 380 000


  71/80
  88,8
  đạt
  Tốt
  

  CT PC
  15
  100.0
   300 000

  
  200 000
  đạt
  Tốt
  

  CT 2B
  55
  100.0
   290 000

  
  290 000
  đạt
  Tốt
  

  CT 6
  88
  100.0
   490 000

  37
  480 000
  đạt
  Tốt
  

  VEN HỒ
  43
  100.0
   750 000

  12
  575.000
  1
  100.000


  đạt
  Tốt
  

  CGC
  55
  100.0
   825 000

  7
  350 000
  đạt
  Tốt
  

  CĐ TT
  32
  100.0
   930 000

  11
  900 000
  đạt
  Tốt
  

  PNU
  25
  100.0


  

  đạt
  Khá
  

  N DÂN
  20
  100.0


  

  đạt
  Khá
  

  T. NIÊN
  25
  100.0
   400 000

  

  4
  400 000


  đạt
  Tốt
  

  MN
  27
  100.0
   2, 880 000

  10
  930 000
  10
  1 000 000


  đạt
  Tốt
  

  TH
  30
  100.0
   6, 080 000

  15
  1 500 000
  14
  1 900 000


  đạt
  Tốt
  

  THCS
  25
  100.0
   3, 900 000

  15
  2
   
  Gửi ý kiến