Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  NỘP TỔNG KẾT 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:54' 29-11-2017
  Dung lượng: 77.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI KH HUYỆN LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Lệ Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2017


  BÁO CÁO
  Tổng kết hoạt động khuyến học năm 2017
  Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Phần thứ nhất
  Đánh giá hoạt động khuyến học năm 2017

  Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Năm đầu thực hiện NQ Đại hội KH Việt Nam lần thứ V và NQ Đại hội KH TT Lệ Ninh, Năm thứ 2 triển khai đại trà đánh giá GĐHT,DHHT,CĐHT và ĐVHT. Năm đầu tiên đánh giá " Cộng đồng học tập" cấp xã , TT.
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy UBND,UBMTTQVN thị trấn. Sự chỉ đạo thiết thực của huyện hội. Hội khuyến học Thị trấn đã gặt gái được kết quả như sau:
  I. Những kết quả đạt được
  1. Công tác tuyên truyền
  - Tiếp tục tuyên truyền kết quả sau những năm triển khai thực hiện chỉ thị 11CT/TU của BCT, chỉ thị 02/2008 CT/TTg của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị 20/TW của thường vụ Tỉnh ủy ‘về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài’’Tuân thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Ủy, HĐND, UBND và tranh thủ sự hướng dẫn hỗ trợ của UBMTTQVN Thị trấn. để tuyên truyền tổ chức thực hiện tốt các chương trình Khuyến học, nhiệm vụ khuyến học khuyến tài năm 2017.
  Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Đạo đức, phong cách HCM trọng tâm là quán triệt Quan điểm của HCM về giáo dục người lớn và học tập suốt đời trong mỗi cán bộ và Hội viên.
  Phát triển và củng cố các chi hội, tăng số lượng Hội viên thực chất hoạt động có màu sắc, gây lòng tin cho nhân dân.
  Phối hợp với các trường học trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội để thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời
  Thường vụ Đảng uỷ, HĐND, UBND đã quan tâm đúng mức đến công tác Khuyến học. Chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ Đảng, chính quyền các thôn quan tâm đến công tác Khuyến học, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chi hội Khuyến học ở cơ sở hoạt động có hiệu quả. Thể hiện rõ nhất là kết quả đêm Liên hoan tiếng hát Khuyến học đêm (19/5) được toàn thể cán bộ, nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp...tham gia. Đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất đến với mọi người dân về công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng một xã hội học tập.
  2. Công tác xây dựng tổ chức Hội
  a Phát triển tổ chức hội:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2016 Đại hội đại biểu Hội KH Thị trấn đã kiện toàn có 13 đ/c trong ban chấp hành mới. Chủ tịch hội khuyến học và Ban thường vụ hội KH đều mới. Tuy nhiên BCH mới đã sớm vào cuộc có Nghị quyết phù hợp thực tế. Có các quy chế hoạt động được ban hành đúng quy trình có khả thi trong quá trình thực hiện.
  Ban chấp hành hội năm nay họp 2 lần ; lần 1 sau đại hội phân công phần hành, ban hành quy chế hoạt động quy chế chi quỹ khuyến học. Lần 2 vào 13/11 rà soát xét chấm điểm cho các phong trào” Gia đình học tập” ;“Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập”. Ban thường vụ xét thi đua khen thưởng các cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng các cấp:
  Các chi hội cơ sở hoạt động có nề nếp, có hiệu quả. Tổng toàn hội có 12 chi hội và 12 đơn vị trực thuộc Hội.
  Phát triển các tổ chức hội và hội viên:
  Năm 2017 số hội viên 1.628 Tỷ lệ hội viên So với tổng dân số 4849 người, chiếm tỷ lệ: 33,6%
  Có 12 chi hội TDP, 3 chi hội trường học và 9 chi hội từ các đơn vị trong các tổ chức chính trị xã hội. Tổng 24 chi hội. có 20 chi hội đạt loại tốt 4 chi hội xếp loại khá.
  3. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
  a. Công tác khuyến học, khuyến tài ở trong nhà trường
  - BCH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội, với UB mặt trận tổ quốc VN TT đã xây dựng được phong trào giáo dục ở trên địa bàn phát triển mạnh mẽ. Xã hội hóa giáo dục đã đạt đến mức tốt. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS phát triển vững chắc và vẫn giữ vững trường chuẩn Quốc gia.
  - Các chi hội khuyến
   
  Gửi ý kiến