Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TỜ TRÌNH CÔNG NHẬN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:03' 01-12-2017
  Dung lượng: 28.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THỊ TRẤN LỆ NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số 06/TTr-HKH Lệ Ninh, ngày 5 tháng 12 năm 2017


  TỜ TRÌNH
  (V/v đề nghị công nhận Gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập năm 2017 )

  Kính gửi: Chủ tịch UBND Thị trấn Lệ Ninh

  Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá công nhận Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016-2020;
  Căn cứ Kế hoạch số 1076/KH-UBND của UBND huyện Lệ Thủy ngày 15 tháng 6 năm 2016 ;
  Căn cứ danh sách đề nghị của BCH hội khuyến học thị trấn Lệ Ninh ngày 28 tháng11 năm 2017.
  Ban thường vụ Hội Kính trình lên Chủ tịch UBND Thị trấn viết giấy công nhận :
  1.Công nhận 1049 gia đình của 12 TDP đạt gia đình học tập năm 2017 ( có danh sách kèm theo).
  2. Công nhận 12 Cộng đồng( TDP) đạt cộng động học tập năm 2017 có danh sách kèm theo.
  3. Công nhận 12 đơn vị đạt đơn vị học tập năm 2017 ( có danh sách kèm theo).
  .
  Vậy Ban thường trực Hội khuyến học kính mong Chủ tịch UBND Thị trấn duyệt và cấp giấy công nhận cho những gia đình và tập thể trên!

  Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ
  - CT UBND CHỦ TỊCH
  - Lưu   
  Gửi ý kiến