Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TỜ TRÌNH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:10' 31-05-2017
  Dung lượng: 36.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THỊ TRẤN LỆ NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số 02/TTr-HKH Lệ Ninh, ngày .. tháng 6 năm 2017


  TỜ TRÌNH
  (V/v Chi kinh phí hoạt động của Hội Khuyến Học )

  Kính gửi: Chủ tịch UBND Thị trấn Lệ Ninh

  Căn cứ QĐ số 16/QĐ-HKH của Hội khuyến học Lệ Thủy ngày 26/12/2017 về việc công nhận BCH Hội khuyến học Thị trấn Lệ Ninh Nhiệm kì 2016-2021;
  Căn cứ quy chế chi quỹ khuyến học;
  Căn cứ tình hình thực tế của Hội khuyến học nhiệm kì mới.
  Ban thường vụ Hội Kính trình lên Chủ tịch UBND Thị trấn chi cho Hội kinh phí
  Chi quà tặng cho 9 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và 1 em đạt giải Quốc gia trong đợt 19/5/2017: 3.000 000đ ( theo quyết định của ban tổ chức đêm Liên hoan tiếng hát KH họp ngày ...)
  Chi biên ngày 12/5/2017 mua văn phòng phẩm và phô tô các văn bản cho 26 chi hôi hoạt động ( có biên lai kèm theo).: 261 500đ.
  Chi quà tổng kết HĐSP năm 2016-2017 của 3 trường : 600 000đ
  Chi họp ban thường vụ chuẩn bị sơ kết: 50 000đ x 3 =150 000đ
  Chi sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 vào cuối tháng 6:
  Gồm: 26 chi trưởng + 3 thường trực + 5 Đ/c thường vụ+ Thủ quỹ, kế toán ( 2)= 36 người x 50 000đ= 1.800 000đ.
  Tổng cộng:
  Mục 1: 3.000 000đ
  Mục 2: 261 500đ
  Mục 3: 600 000đ
  Mục 4: 150 000đ
  Mục 5: 1.800 000đ
  + 5.811 500 đ
  Bằng chữ: ( Năm triệu tám trăm mười một ngàn năm trăm đồng chẳn)
  Vậy Ban thường trực Hội khuyến học kính mong Chủ tịch UBND Thị trấn chấp thuận và duyệt chi!

  Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ
  - CT UBND CHỦ TỊCH
  - Lưu


  Nguyễn Thị Sang

  UBND THỊ TRẤN LỆ NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số 02/TTr-HKH Lệ Ninh, ngày .. tháng 6 năm 2017


  TỜ TRÌNH
  (V/v Chi kinh phí hoạt động của Hội Khuyến Học )

  Kính gửi: Chủ tịch UBND Thị trấn Lệ Ninh

  Được sự thống nhất của ban tổ chức đêm liên hoan tiếng hát KH 19/5/2017
  Trưởng ban tài chính trình chi :
  Chi loa đài sân khấu, phông màn có maket: 4.900 000đ
  Chi văn phòng phẩm phục vụ cho kế hoạch, thư kêu gọi..: 458 000đ( có biên lai kèm theo):
  Chi xăng xe, điện thoại và phô tô thêm báo cáo danh sách vận động gửi các TDP và Ban thường vụ : 500 000đ
  Chi cho 4 TDP có số tiền ủng hộ cao 2a,b,c và 3b: 1.600 000đ
  Tổng cộng:
  Mục 1: 4.900 000đ
  Mục 2: 458 000đ
  Mục 3: 500 000đ
  Mục4: 1.600 000đ
  + 7.458 000 đ
  Bằng chữ: ( Năm triệu tám trăm mười một ngàn năm trăm đồng chẳn)
  Vậy Ban thường trực Hội khuyến học kính mong Chủ tịch UBND Thị trấn chấp thuận và duyệt chi!

  Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ
  - CT UBND CHỦ TỊCH
  - Lưu


  Nguyễn Thị Sang

   
  Gửi ý kiến