Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  SỐ LIỆU KHUYẾN HỌC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:51' 09-11-2017
  Dung lượng: 43.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN LỆ THỦY
  HỘI KHUYẾN HỌC: TT LỆ NINH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: /BC-HKH
   Lệ Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2017
  
  
  
  
   BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Mẫu: 01-TK
  I. Số liệu về xếp loại tổ chức hội và hội viên
  1.Tổng số chi hội (Ban KH) hiện có: 24 -Tăng:không
  - Xếp loại: Tốt: Khá: TB: Yếu:
  + Chi hội TDP: 12 .Tăng: Không
  - Xếp loại: Tốt: Khá: TB: Yếu:
  + Chi hội, Ban KH đơn vị: 12 - Tăng: không
  - Xếp loại: Tốt: Khá: TB: Yếu:
  2. Tổng số hội viên hiện nay: 1.628 - Tăng: 18 hội viên
  Tỷ lệ hội viên/dân số : So với tổng dân số 5010 người, chiếm tỷ lệ: 32,5%
  II. Số liệu về phong trào học tập suốt đời:
  1.Tổng số gia đình:
  - Số đăng kí gia đình học tập: Số công nhận GĐ học tập: 1355
  2. Tổng số cộng đồng(TDP) : 12
  - Số đăng kí CĐHT: 12 Số công nhận CĐHT: 12
  3. Tổng số đơn vị (do cấp xã quản lý): 12
  Số đăng kí ĐVHT: 12 Số công nhận ĐVHT : 12
  III. Quỹ khuyến học của xã, thị trấn (bao gồm quỹ của cơ sở, gia đình, trường học, cơ quan, dòng họ,...).
  -Tổng quỹ: 259 921 000đồng tăng thêm (so 6 tháng đầu năm ): 67 612 000đồng
  -Trong đó:+ Quỹ hội xã, thị trấn: 153.926 000đ -Tăng:
  + Quỹ thôn xóm: 54 330 000đ -Tăng:
  + Quỹ gia đình: 40.400 000đ -Tăng: 20 000 000đ
  + Quỹ cơ quan, doanh nghiệp: 11.265 000đ -Tăng:.3 000 000đ
  IV. Số lượng khen thưởng
  1.Tổng số suất đã khen thưởng (HS &GV): 1660 -Tổng số tiền: 63.338 000đồng
  2. Hội xã thưởng cho HS&GV: 655 suất, số tiền: 32.625 000 đồng.?
  - Cơ sở thưởng cho HS&GV: 1003 suất, số tiền: 30.713 000.đồng.?
  V. Tổng số suất học bổng: 101 suất, số tiền: 18.100 000đồng
  - Xã cấp: 99 suất, số tiền: 17.100 000đồng
  - Huyện cấp: 02 suất, số tiền 1.000 000đồng.
  VI. Số lớp học tại TTHTCĐ: 20 lớp, Số lượt người học:2460 người
  -Trong đó:+ Học về đường lối, chính sách, pháp luật: gồm 12 Lớp; 1520 Người
  + Học về KH-KT: 4 Lớp; 760Người
  + Học về đời sống, sức khỏe, môi trường: 4 Lớp; 1100 Người
  Xếp loại TTHTCĐ cuối năm:
  Điểm ..../ 100. – Xếp loại:
  VII: Đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã(TT):
  - Điểm: /100 –XL :
  VIII. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỖI BẬT:
  - Tổ chức tốt Đêm liên hoan tiếng hát Khuyến học huy động được 103 589 000đ
  - Chủ tịch hội dự tổng kết, dự khai giảng các trường và trao thưởng quỹ khuyến học cho HS và GV học sinh có thành tích tốt và học sinh nghèo vượt khó. Tặng quà cho học sinh đậu đại học 26 em là 2 600 000đ. Ở các chi hội hoạt động tốt tiêu biểu chi hội Liên Cơ có quỹ chi hội trên 13 triệu. Giá trị tặng thưởng cao.
  - Cán bộ Hội Làm tốt công tác tuyên truyền giúp mọi người dân hiểu rỏ hơn về Gia đình học tập, xã hội học tập. Dưới sự lãnh đạo của các đ/c bí thư chi bộ các TDP làm tốt công tác kiểm tra chấm điểm. BCH Hội phối hợp với ban chỉ đạo thị trấn rà soát việc chấm điểm của các Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Gia đình học tập trình UBND thị trấn công nhận.
  - Phối hợp với các trường tổ chức tốt ngày Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời tại trường THCS. Cùng với Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và ban giám hiệu trường THCS để vận động học sinh bỏ học trở lại trường.
  Để năm 2018 hoạt động có hiệu quả, BCH hội có kế hoạch hoạt động và chỉ đạo các chi hội các đơn vị hoạt động dưới nhiều hình thức để gây quỹ của chi hội, có quy chế khen thưởng phù hợp có tác dụng đẫy mạnh phong trào học tập của mọi đối tượng trẻ em và người lớn.
  BCH hội làm tốt vai trò nòng cốt trong phong
   
  Gửi ý kiến