Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Sang (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:46' 10-11-2017
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THỊ TRẤN LỆ NINH Độc lập –Tự do –hạnh phúc


  GIẤY CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH HỌC TẬP

  ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG LỆ NINH
  HUYỆN LỆ THỦY-TỈNH QUẢNG BÌNH

  Công nhận gia đình ông( bà)
  Địa chỉ:......................................................................
  Đạt danh hiệu Gia đình học tập cấp cơ sở năm 2017.

  ỦY BAN NHÂN DÂN TT LỆ NINH
  ( Ký tên, đóng dấu)
  Vào sổ khen thưởng số.........../năm 2017/KH  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THỊ TRẤN LỆ NINH Độc lập –Tự do –hạnh phúc

  GIẤY CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ HỌC TẬP

  ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG LỆ NINH
  HUYỆN LỆ THỦY-TỈNH QUẢNG BÌNH

  Công nhận Đơn vị :...............................................................................
  Địa chỉ:.................................................................................................
  Đạt danh hiệu Đơn vị học tập cấp cơ sở năm 2017.


  ỦY BAN NHÂN DÂN TT LỆ NINH
  ( Ký tên, đóng dấu)
  Vào sổ khen thưởng số.........../năm 2017/KH


  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THỊ TRẤN LỆ NINH Độc lập –Tự do –hạnh phúc

  GIẤY CÔNG NHẬN CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP

  ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG LỆ NINH
  HUYỆN LỆ THỦY-TỈNH QUẢNG BÌNH

  Công nhận TDP: ...........................................................................
  Địa chỉ: ...................................................................................................
  Đạt danh hiệu Cộng đồng học tập học tập cấp cơ sở năm 2017.


  ỦY BAN NHÂN DÂN TT LỆ NINH
  ( Ký tên, đóng dấu)
  Vào sổ khen thưởng số.........../năm 2017/KH
  HỘI KHUYẾN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập tự do hạnh phúc


  PHIẾU ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH HỌC TẬP
  Năm : 201..

  Họ tên Gia đình
  Địa chỉ
  Huyện Lệ Thủy- Tỉnh Quảng Bình.
  Sau khi nghiên cứu tiêu chí gia đình học tập
  Gia đình tôi xin đăng kí phấn đấu đạt danh hiệu gia đình học tập Năm 201...

  Lệ Ninh, ngày ......tháng.......năm..................
  Chủ hộ ký tên
  HỘI KHUYẾN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập tự do hạnh phúc


  PHIẾU ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH HIỆU ĐƠN VỊ HỌC TẬP
  Năm : 201..

  Tên đơn vị
  Địa chỉ

  Huyện Lệ Thủy- Tỉnh Quảng Bình.

  Sau khi nghiên cứu tiêu chí Đơn vị học tập

  Gia đình tôi xin đăng kí phấn đấu đạt danh hiệu Đơn vị học tập Năm 201...

  Lệ Ninh, ngày ......tháng.......năm..................

  Trưởng cơ quan đơn vị
  ( ký tên và đóng dấu)

  HỘI KHUYẾN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập tự do hạnh phúc


  PHIẾU ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH HIỆU CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP
  Năm : 201..
  Tên cộng đồng
  Địa chỉ
  Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình.
  Sau khi nghiên cứu tiêu chí Cộng đồng học tập
  Gia đình tôi xin đăng kí phấn đấu đạt danh hiệu Cộng đồng học tậpNăm 201...

  Lệ Ninh, ngày ......tháng.......năm..................

  Trưởng cơ quan đơn vị
  ( ký tên và đóng dấu)

   
  Gửi ý kiến