Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiểu sử bản thân

Năm nay bước qua tuổi 53. Sức khỏe binh thường. Không thích người nói dối. Sống tất cả vì con ít khi nghĩ đến bản thân mình. Chung thủy với bạn bè. Thích hoạt động sáng tạo ...